Co powinna zawierać umowa użyczenia lokalu?
Budowa i remont

Co powinna zawierać umowa użyczenia lokalu?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Zastanawiasz się na czym polega umowa użyczenia lokalu i z jakimi obowiązkami dla stron się wiąże? Sprawdź, jak prawidłowo skonstruować umowę aby korzystać z mieszkania czy działki właściwie za darmo!

Co to jest umowa użyczenia lokalu?

Umowa użyczenia lokalu jest dokumentem dla użyczającego i biorącego lokal, który jest potwierdzeniem otrzymania możliwości korzystania nieodpłatnie z lokalu na czas określony lub nieokreślony. Osoba, która użycza lokal, deklaruje się oddać lokal biorącemu na cele mieszkalne lub usługowe. Jednocześnie umowa potwierdza, że użyczający nie ma możliwości ingerowania w użyczony lokal biorącemu podczas trwania umowy. Nie ma jednak jednej, właściwej formy prawnej takiej umowy. Zatem, według prawa może być ona zawarta nawet ustnie.

Obowiązki biorącego 

W momencie gdy biorący otrzyma dostęp do lokalu, deklaruje się używać go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ponosić koszty eksploatacyjne i opłaty związane z użytkowaniem lokalu np. woda, gaz, prąd. Zdejmuje się z niego opłatę związaną z czynszem.

Elementy umowy użyczenia lokalu

Jak wcześniej wspomnieliśmy, nie ma jednego, konkretnego wzoru umowy użyczenia jednak powinna ona zawierać elementy takie jak dokładne zaznaczenie stron umowy. Wystarczy podać dane osobowe wraz z adresem zamieszania, serią dowodu tożsamości oraz numerem Pesel, a w przypadku zawarcia umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, należy wskazać nazwę firmy i numer NIP. Możliwe również jest udostępnienie lokalu spółce, wówczas należy w umowie wskazać numer wpisu do KRS oraz adres siedziby i osoby, które są uprawnione do reprezentacji firmy.

W takowej umowie powinien pojawić się opis oddawanego przedmiotu wraz z jego faktycznym stanem technicznym. Daje to zabezpieczenie dla obydwóch stron w razie jakikolwiek zniszczeń. W umowie istotne jest podanie na jaki czas zostaje zawarta umowa pomiędzy stronami oraz zapis o fakcie, że biorący deklaruje się do ponoszenia kosztów związanymi z użytkowaniem lokalu. Wszystkie umowy powinny być sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz być podpisane przez każdą ze stron.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?
Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?
Jesteś właścicielem gruntu, domu, mieszkania lub budynku biurowego? Zobacz, jakie nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu.
Co należy wiedzieć o pompach ciepła?
Co należy wiedzieć o pompach ciepła?
W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać znacznego ograniczenia wykorzystywania powszechnych surowców energetycznych.
Poznaj korzyści posiadania w domu oświetlenia LED
Poznaj korzyści posiadania w domu oświetlenia LED
Dlaczego warto zdecydować się na oświetlenie LED? Z troski o planetę… I twój portfel!
Ostatnie wpisy